K128 1Lijnbeelden zo noem ik de kunstwerken die zijn ontstaan vanuit mijn fascinatie voor grenzen en het zoeken naar de essentie. Vragen die een rol spelen zijn: Wat kan weggelaten worden? Hoe weinig is nodig om een uniek mens of een groep unieke mensen uit te beelden? Het is een zoektocht naar een balans tussen abstract en realistisch, een boeiend proces naar de essentie met telkens weer een uniek resultaat.

Als je meer achtergronden over het ontstaan van de lijnbeelden wilt neem dan gerust contact met mij op.